MENÜ
2M MAKİNA MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş.

Genel Bilgiler

 Temel hidrolik prensiplerinin öğrenimi zor olmamakla beraber, hidrolik ekipmanların nasıl çalıştıkları hakkında bilgi sahibi olmak, kullanıcının uygulaması için en uygun olan Hi-Force ürününü seçebilmesine, maksimum verimi en uygun şekilde alabilmesine olanak tanır.
Hidrolik akışkan basıncının kuvvet oluşturmak için kullanımı hidrolik basınç, endüstri standardı, basınç ve kuvvet, pompa ilkelerinin tamamı ile oluşur.
Basınçlı hidrolik ekipmanlarda dünya çapında kabul edilen maksimum çalışma basıncı standardı 700 bar (10000 PSI) ‘ dır. Hi-Force ürünlerinin büyük çoğunluğu maksimum 700 Bar çalışma basıncına sahiptir.

TEMEL HİDROLİK PRENSİPLER
Temel hidrolik prensipler, anlaşılması zor olmamakla beraber hidrolik ekipmanların nasıl çalıştıkları hakkında bilgi sahibi olmak; kullanıcının uygulaması için en uygun olan HI-FORCE ürününü seçebilmesine ve maksimum verimi en ekonomik şekilde alabilmesine olanak tanır.
Hidrolik akışkan basıncının kuvvet oluşturmak için kullanımı
a) Hidrolik Basınç
Hidrolik güç, hidrolik akışkan kullanılarak kapalı alanda oldukça yüksek miktarda kuvvet oluşumunun sağlanmasıdır. Düşük basıncın keşfinden günümüzün ağır hidrolik krikolarına, hidrolik güç insanoğlunun daha yüksek güç üretmesine ve bilgi birikimini artırmasına imkan vermektedir. Pascal kanununa göre kapalı bir sistemdeki sıvıya herhangi bir noktadan uygulanan basınç, kayba uğramadan sıvı üzerinden her yönde iletilir. Bu da hidrolik basınç kullanılarak küçük bir kuvvetten oldukça yüksek kuvvetler elde edilebileceğini gösterir. Sistemden alınacak kuvvetin arttırılmasında sıvı basıncı önemli bir rol oynamaktadır.
Hidrolik basınca zıt iki özellik iyi bilinmelidir :
1) Hidrolik basınç birim alana uygulanan kuvvettir. Yaygın olarak kullanılan birimleri “Bar=kg/cm2” ve “PSI=Pounds per Square Inch” tir.
2) Hidrolik sıvının sabit olması şartıyla sıvı tarafından iletilen hidrolik basınç, her yönde eşittir.
b) Endüstri Standartı
Basınçlı hidrolik ekipmanlarda dünya çapında kabul edilen maksimum çalışma basıncı standardı 700 Bar (10000 PSI) dır. Bu katalogda yer alan Hİ-FORCE ürünlerinin büyük çoğunluğu maksimum 700 Bar çalışma basıncına sahiptir. Örnek olarak katalogda 10 ton kapasiteli olarak belirtilen bir silindirin maksimum çalışma kapasitesi 10 tondur ve bu maksimum çalışma kapasitesine (10 ton) ancak maksimum çalışma basıncında ulaşılmaktadır. (700 bar )
c) Basınç ve Kuvvet
Bir hidrolik silindirde 700 Bar basınçta maksimum çıkış kuvvetini elde etmede kıstas 700 Bar lık hidrolik akışkan basıncının silindirin ne kadarlık bir alanına uygulandığıdır. Akışkan sayesindeki basıncın uygulandığı alan (silindirin efektif alanı) arttıkça elde edilen kuvvette artar. Bu basit formülden yola çıkarak 4,5 tondan 500 tona hatta talep üzerine daha yüksek kapasitelere sahip hidrolik silindirleri HI-FORCE İngiltere’deki en son teknolojiye sahip tesislerinde üretmektedir.
Bir hidrolik silindirden elde edilecek çıkış kuvveti, efektif alan ve maksimum çıkış basıncı kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır :
(Efektif alan (cm²) x Basınç (Bar))/981=Çıkış kuvveti (ton)
Örneğin, HI FORCE / İNGİLTERE markalı HLS 502 tip hidrolik silindir, 71,3 cm² efektif alana sahip olup maksimum çalışma basıncı 700 Bar dır. Formülde yerine konursa;
(71,3 x 700)/981=50,88 ton

d) Pompa
Hidrolik basınç, hidrolik akışkanı silindir içine esnek bir hidrolik hortumu aracılığıyla aktaran hidrolik pompa vasıtasıyla elde edilir. Hidrolik pompalar manuel ve motorlu tip olarak ikiye ayrılırlar. Manuel pompalar en basit pompa formunda olup piston, tahliye valfi, alma ve erme check valflerini içerirler. Pompa, valfin kapatılarak pompa kolunun yukarı aşağı indirilmesi suretiyle tankta bulunan yağın pompa çıkışına aktarılması prensibi ile çalışır. Bu hareket, alma verme check valflerinin açma kapama yapmaları ile bağlantılı olarak pompa kolunun aşağı doğru yapmış olduğu baskı ile sürekli yükselen akışkan basıncı oluşmasını sağlar. Motorlu pompalarda pompa kolu yerine elektrik, hava veya yakıt ile tahrikli motor bulunur.
Hidrolik akışkan silindir içine girdiğinde pistonu yukarıya doğru çıkmaya zorlar. Pistonun yukarıya hareket etmesine karşı oluşan herhangi bir direnç (örneğin yük), kullanıcının pompa kolunu aşağı yukarı hareket ettirmesiyle birlikte akışkan basıncının yükselmesine sebep olur. Bu basınç artışı, pistonun yükselmesine engel olan bu direnci yenerek hareket etmeye başlamasına kadar devam eder. Sonrasında piston maksimum strok uzunluğuna erişir veya izin verilen maksimum basınç değeri olan 700 Bar a ulaşır ve basınç tahliye emniyet valfinin açılması ile sistem aşırı basınca karşı korunur.

Devamı